Home

De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (het SOOS) is het vertegenwoordigend orgaan van de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische Wetenschappen en alle studenten MMD. Het SOOS wordt gevormd door studenten die zich actief bezig houden met onderwijsorganisatie en onderwijsbeleid.

Het SOOS behartigt studentenbelangen binnen de faculteit. Ook functioneert het SOOS als klachtenpost. Iedereen met klachten, opmerkingen en/of vragen op het gebied van onderwijs kan bij het SOOS terecht.

Op werkdagen houdt het SOOS zitting tussen 11.30 en 12.30 uur op de SOOSkamer (route 89), maar buiten het zittingsuur kun je ons ook vaak vinden op de kamer. Contact opnemen kan ook via de telefoon, email en de contactformulieren op de site.

Telefonisch: 024-3614684
Per email: soos@iwoo.umcn.nl

Kom eens langs om een kopje koffie of thee te drinken!

banner

banner zaalreservering

tentamens

Nieuwe medezeggenschappers!

Afgelopen week zijn de nieuwe medezeggenschappers, waaronder het nieuwe SOOSbestuur, bekend gemaakt! Het 27ste SOOSbestuur: Marike Lombaers – Voorzitter Tristan van Leest – Vicevoorzitter Nicole Waalders – Penningmeester Christiaan Stuut – JVT-coördinator BMW/OMT-1 lid Jules Janssen Daalen – JVT-coördinator GNK/OMT-1 lid Studenten Assessor: Erwin Beelen Voorlichting GNK: Emma Damen Voor de nieuwe leden vna de …

Read more

Veranderingen binnen de organisatie van het SOOS en de medezeggenschap

Vanaf volgend jaar zal de organisatie van de SOOS veranderen. De leidraad is dat alle medezeggenschap (OLC, FSR, OMT, assessor) ook de naam ‘SOOS’ gaat dragen. SOOS wordt dus de naam van alle medezeggenschap. Tot nu toe zijn er altijd acht bestuursleden binnen ons bestuur geweest. Komend jaar zal dit aantal terug gaan naar vijf. …

Read more