Home

De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (de SOOS) is het vertegenwoordigend orgaan van de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische Wetenschappen en alle studenten MMD. Het SOOS wordt gevormd door studenten die zich actief bezig houden met onderwijsorganisatie en onderwijsbeleid.

Het SOOS behartigt studentenbelangen binnen de faculteit. Ook functioneert het SOOS als klachtenpost. Iedereen met klachten, opmerkingen en/of vragen op het gebied van onderwijs kan bij het SOOS terecht.

Op werkdagen houdt het SOOS zitting tussen 11.30 en 12.30 uur op de SOOSkamer (route 89), maar buiten het zittingsuur kun je ons ook vaak vinden op de kamer. Contact opnemen kan ook via de telefoon, email en de contactformulieren op de site.

Telefonisch: 024-3614684
Per email: soos@iwoo.umcn.nl

Kom eens langs om een kopje koffie of thee te drinken!

banner zaalreservering

tentamens

Voorlichtingsavond keuzeonderwijs voor studenten Geneeskunde jaar 3

Op dinsdag 3 november 2015 wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd over de keuzeblokken in het derde cursusjaar van Geneeskunde. De avond begint om 18.00 uur in de Lammerszaal met een korte introductie. Hierin wordt ook gesproken over de koppeling van sommige keuzeblokken (BOWO-keuzeblokken) aan het blokoverstijgend onderwijs. Het gaat hierbij om 5BOSA8 waarin na afloop …

Read more

Kernblok-van-het-Jaar-Verkiezing

Op dinsdag 13 oktober vindt de uitreiking van de Kernblok-van-het-Jaar-Verkiezing plaats. Ben jij benieuwd welke blokken dit jaar een prijs in de wacht hebben gesleept? Kom dan op 13 oktober om 17:30 naar café de Aesculaaf!

Read more