Home

De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (het SOOS) is het vertegenwoordigend orgaan van de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische Wetenschappen en alle studenten MMD. Het SOOS wordt gevormd door studenten die zich actief bezig houden met onderwijsorganisatie en onderwijsbeleid.

Het SOOS behartigt studentenbelangen binnen de faculteit. Ook functioneert het SOOS als klachtenpost. Iedereen met klachten, opmerkingen en/of vragen op het gebied van onderwijs kan bij het SOOS terecht.

Op werkdagen houdt het SOOS zitting tussen 11.30 en 12.30 uur op de SOOSkamer (route 89), maar buiten het zittingsuur kun je ons ook vaak vinden op de kamer. Contact opnemen kan ook via de telefoon, email en de contactformulieren op de site.

Telefonisch: 024-3614684
Per email: soos@iwoo.umcn.nl

Kom eens langs om een kopje koffie of thee te drinken!

banner

banner zaalreservering

tentamens

Enquêtes mbt Kernblok Evaluaties

Na afloop van elk blok, meestal voor de bloktoets, wordt aan studenten de gelegenheid gegeven om een vragenlijst in te vullen en zo hun mening te geven over onder andere de opbouw van het blok, de docenten, het blokboek en de leerzaamheid van het blok. Deze enquête uitkomsten van deze enquêtes zijn nu ook vindbaar …

Read more

Overlijden Student

Beste studenten, Op donderdag 11 december 2014 is ten gevolge van een noodlottig ongeval Bart Meekes, een eerstejaars geneeskunde student, komen te overlijden. Er is op de faculteit bij het StIP een condoleanceregister ingericht. Voor vragen kunnen jullie je richten tot het bestuur. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en kennissen van Bart. …

Read more