Home

De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (het SOOS) is het vertegenwoordigend orgaan van de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische Wetenschappen en alle studenten MMD. Het SOOS wordt gevormd door studenten die zich actief bezig houden met onderwijsorganisatie en onderwijsbeleid.

Het SOOS behartigt studentenbelangen binnen de faculteit. Ook functioneert het SOOS als klachtenpost. Iedereen met klachten, opmerkingen en/of vragen op het gebied van onderwijs kan bij het SOOS terecht.

Op werkdagen houdt het SOOS zitting tussen 11.30 en 12.30 uur op de SOOSkamer (route 89), maar buiten het zittingsuur kun je ons ook vaak vinden op de kamer. Contact opnemen kan ook via de telefoon, email en de contactformulieren op de site.

Telefonisch: 024-3614684
Per email: soos@iwoo.umcn.nl

Kom eens langs om een kopje koffie of thee te drinken!
banner

puzzelantwoord

Zitting in het nieuwe academische jaar

Vanaf maandag 1 september houdt het SOOS weer zitting in de SOOSkamer (route 89) tussen 11.30 en 12.30 uur. Komt allen klagen, vragen en koffie drinken. Tot in het nieuwe academische jaar!

Read more

Wijziging SOOSinfo juni

In de SOOSinfo van juni staat het volgende:Als je je wilt aanmelden voor 2 blokken tegelijkertijd, kies je voor individueel studietraject. Het volgende is het geval:Je kunt je NIET aanmelden voor twee blokken tegelijkertijd. Voor individueel advies kan je langs bij de studieadviseur.   Inschrijven moet gebeuren voor 22 juni!

Read more