Home

De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (SOOS) is het vertegenwoordigend orgaan van de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische Wetenschappen en alle studenten MMD. Het SOOS wordt gevormd door studenten die zich actief bezig houden met onderwijsorganisatie en onderwijsbeleid.

Het SOOS behartigt studentenbelangen binnen de faculteit. Ook functioneert het SOOS als klachtenpost. Iedereen met klachten, opmerkingen en/of vragen op het gebied van onderwijs kan bij het SOOS terecht.

Op werkdagen houdt het SOOS zitting tussen 11.30 en 12.30 uur op de SOOSkamer (route 89), maar buiten het zittingsuur kun je ons ook vaak vinden op de kamer. Contact opnemen kan ook via de telefoon, email en de contactformulieren op de site.

Telefonisch: 024-3614684
Per email: soos@radboudumc.nl

Kom eens langs om een kopje koffie of thee te drinken!

banner zaalreservering

tentamens

Bestuur

Tussentijds studieadvies

Beste propedeuse-student, Eind deze maand ontvang je een tussentijds studieadvies. We hopen natuurlijk dat dit een positief advies zal zijn, maar mocht dit nu niet het geval zijn dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de 1 maart-regeling. Mochten je studieresultaten zodanig tegenvallen dat je twijfelt of je aan het eind …

Read more

Voorlichtingsavond keuzeonderwijs voor studenten Geneeskunde jaar 3

Op dinsdag 3 november 2015 wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd over de keuzeblokken in het derde cursusjaar van Geneeskunde. De avond begint om 18.00 uur in de Lammerszaal met een korte introductie. Hierin wordt ook gesproken over de koppeling van sommige keuzeblokken (BOWO-keuzeblokken) aan het blokoverstijgend onderwijs. Het gaat hierbij om 5BOSA8 waarin na afloop …

Read more