Iedereen kan te maken krijgen met een vorm van ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie of machtsmisbruik. Het bespreekbaar maken met de persoon in kwestie of met je leidinggevende kan een drempel zijn of in sommige situaties zelfs onmogelijk. Je kunt bij de Radboud universiteit een melding van maken en je aanpak bespreken met een vertrouwenspersoon.

Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersonen.

RU_DMC_2011_Vertrouwenspersoon_Infographic_V3