De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie is het aanspreekpunt voor al je onderwijsgerelateerde vragen, klachten of opmerkingen voor studenten GNK, BMW en MMD. Wanneer iets niet duidelijk is over de rest van het studiejaar, de planning, blackboard, problemen of andere klachten, opmerkingen of suggesties. Of het nu gaat over de het wel/niet werkende wifi of de inhoud van een tentamen, bij SOOS kun je altijd terecht!

Vragen en klachten die bij ons binnenkomen bespreken we in onze wekelijkse vergadering. Deze proberen we zelf op te pakken, en waar nodig roepen we de hulp in van andere medezeggenschapsorganen. De jaarvertegenwoordigers behartigen de belangen van hun jaargroep en onderhouden daartoe intensief contact met de kwartaalteams. Door de mening van de student te vertegenwoordigen houden we de kwaliteit van het onderwijs op niveau en proberen wij deze constant te verbeteren.

Elke maand organiseren wij een overleg met alle medezeggenschap op de faculteit. Hiermee houden we elkaar op de hoogte en stemmen we af welk orgaan welke taken oppakt.

Behalve vergaderen bezoeken we ook verschillende congressen en symposia. Hiermee blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het medisch onderwijs en onderhouden we contact met de mensen die onderwijs ontwikkelen en geven.

Mocht je vragen hebben, dan kun je elke werkdag terecht op de SOOS-kamer. Deze is te vinden op route 87, naast de MFVN-kamer. Iedere werkdag heeft er iemand zitting van 11.30 uur tot 12.30, maar vaak zijn we ook daarvoor en daarna aanwezig.

Verder hebben wij opladers voor zowel verschillende telefonen als laptops als je die nodig zou hebben. In ruil hiervoor zouden we het fijn vinden als studenten hun studentenkaart, ID, rijbewijs of iets in die richting afgeven zodat wij er zeker van zijn wie wat heeft geleend.

DOELSTELLINGEN SOOS

  • het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de studenten Geneeskunde Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease, op het gebied van onderwijs;
  • het functioneren als meldpunt om studenten met hun opmerkingen, klachten of vragen over het onderwijs verder te helpen;
  • het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de opleidingen BMW en GNK;
  • het leveren van een bijdrage aan een goede informatievoorziening aan studenten over het onderwijs.

ACTIVITEITEN SOOS

  • wekelijks een vergadering voor lopende zaken te beleggen;
  • contacten te onderhouden met andere medezeggenschapsorganen en uitvoerende organen binnen de faculteit en met deze, namens de studenten, in overleg te treden;
  • meningen en standpunten van studenten weer te geven en deze aan betrokken instanties kenbaar te maken;
  • de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en MMD op de hoogte te houden van de activiteiten van de verschillende medezeggenschapsorganen;
  • het verzamelen en verspreiden van informatie van belang voor de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en MMD.