Medezeggenschap schema

De medezeggenschap op de medische faculteit is ondergebracht in verschillende groepen. Zo heb je de (wettelijk verplichte) opleidingscommissies en facultaire studentenraad die respectievelijk gaan over de individuele opleidingen en de gehele faculteit. Verder zijn er Onderwijs Management Teams (OMT) die zich meer bezig houden met de logistieke zaken. De studenten in deze organen halen hun input uit jullie inbreng vanuit SOOS, Koraad en Onderwijscommissie Tandheelkunde. De Assessor van de medische faculteit zit bij alle vergaderingen van de overlegorganen, en houdt zo dus het overzicht van wat zich allemaal afspeelt, ook is er overleg met de Raad van Bestuur.

SOOS fungeert als balie voor de medezeggenschap, maandelijks is er contact met de verschillende studenten van alle groepen en zo zijn wij altijd op de hoogte van de laatste trends.


Enquête

Wat gebeurt er met de enquêtes die je invult? Het schema hieronder geeft schematisch weer hoe de enquête die jij invult het onderwijs beïnvloedt.