Deelname voorwaardelijke loting coschappen

Deelname voorwaardelijke loting coschappen

Studenten kunnen deelnemen aan de verdeling voor een startplek in de master geneeskunde (C-AIM – Centraal Klinisch Onderwijs Algemene Introductie Master) als ze minimaal aan onderstaande voorwaarden hebben voldaan:

  • Bachelorjaar 2 volledig afgerond
  • Voor Klinische Vraagstukken een voldoende op niveau 3 gehaald

Alleen dan is het mogelijk aan de verdeling deel te nemen. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel.

Vier keer per jaar worden de C-AIM plaatsen verdeeld. Steeds op de maandag vijf weken na de toets Klinische Vraagstukken. Je wordt hiervoor opgeroepen door de postbus indeling co-assistenten.

Leave a Reply