Deelname voorwaardelijke loting coschappen

Deelname voorwaardelijke loting coschappen

Studenten kunnen deelnemen aan de verdeling voor een startplek in de master geneeskunde (C-AIM – Centraal Klinisch Onderwijs Algemene Introductie Master) als ze minimaal aan onderstaande voorwaarden hebben voldaan:

  • Bachelorjaar 2 volledig afgerond
  • Voor Klinische Vraagstukken een voldoende op niveau 3 gehaald

Alleen dan is het mogelijk aan de verdeling deel te nemen. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel.

Vijf keer per jaar worden de C-AIM plaatsen verdeeld. Steeds op de maandag vijf weken na de toets Klinische Vraagstukken. Om deel te kunnen nemen aan de verdeling, moet je je tijdig aanmelden in Osiris voor de ‘cursus’ Med-GM1START. Aanmelding hiervan sluit twee weken voorafgaand aan de verdeeldatum.

Leave a Reply