Wat is de opleidingscommissie?
De opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen hebben allebei hun eigen opleidingscommissie (OLC). De voornaamste taak van de OLCs is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor geven we gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur.  De OLCs vergaderen een keer per maand en bespreken dan allerlei zaken betreffende het onderwijs. Zo houden we ons bezig met de Onderwijs-en Examenregeling, onderwijsevaluaties, stages, toetsing, studie-en studentbegeleiding, de studeerbaarheid van de opleidingen en meer. Tevens zijn de OLCs bevoegd om de Raad van Bestuur te adviseren over het benoemen van hoogleraren van het Radboudumc.

De OLCs bestaan uit 6 docentleden, een secretaris en 6 studentleden. Zowel bachelor als master studenten kunnen zich verkiesbaar stellen tijdens de studentverkiezingen die ieder jaar in mei gehouden worden, de docenten worden benoemd.  Elke student vormt een koppel met een docent, die samen een bepaald onderwerp van de bachelor en/of de master in hun portefeuille hebben. Zij zijn met betrekking tot hun eigen onderwerp ook het contactpunt voor andere gremia en andere belanghebbenden.

Contact?
Heb je nog vragen, mail dan naar de OLC van jouw opleiding!
Geneeskunde: olc-gnk.rha@radboudumc.nl
Biomedische Wetenschappen: olc-bmw@radboudumc.nl

Opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen

DocentledenStudentleden
Thom Oostendorp (voorzitter)Niels Toussaint
Janneke Schot (secretaris)Jari Bulkens
Tanya BisselingNina Wieland
Diederik de BruijnMerel Rougoor
Rick GreupinkLisa van Zuuk
Peep Stalmeier
Annelieke Schepens-Franke

Opleidingscommissie Geneeskunde

DocentledenStudentleden
Edward Tan (voorzitter)Léon Dharmaperwira
Marlou Hacfoort (secretaris)Isabel Dupont
Marloes SchmitzKai Xu
Moniek MunnekeKristy van Geel
Marije Hogeveen (tot 01-02-2023)Isabel Rustige
Jos DraaismaMüge Çiçekçi
Hugo Stappers

Opleidingscommissie Tandheelkunde

DocentledenStudentleden 
Elske HissinkJaap Spaargaren
Wietske FokkingaDuncan Matse
Mette KuipersJackelien Netjes
Ilse van ManenCéleste Janssen
Adelina PlachokovaCarlijn Flapper
Frank WalboomersNiels van de Beek

Opleidingscommissie Molecular Mechanisms of Disease

DocentledenStudentleden
Cas BoshovenLaura Akkerman
Alessandra CambiMegan Hannon
Rob CollinIan Seegers
Marlou Hacfoort
Christine Moene
Helma Pluk
Mirjam Zegers