In jaar 3 van de bachelor Geneeskunde wordt er bij de leerlijn professionaliteit verwacht dat de derdejaars contact leggen met een coassistent. Deze coassistent wordt door de derdejaarsstudent geïnterviewd. Daarnaast zal er een coassistent aansluiten bij een groepsbijeenkomst (fysiek of virtueel).

Voor sommige derdejaarsstudenten is dit echter wat lastig, omdat zij geen contacten hebben bij coassistenten. Voor die derdejaars zouden we graag een pool bieden van coassistenten die wellicht wel interesse hebben om geïnterviewd te worden.

Inschrijven is volledig vrijblijvend. Mocht er een derdejaarsstudent contact leggen, dan is het natuurlijk op dat moment aan jou om ja of nee te zeggen. Schrijf je hier in!