De Commissie Verdeling Studenten Voorzieningen ondersteunt activiteiten die een aanvulling geven op beroeps- en/of academische vaardigheden van de Nijmeegse medisch student. Ook activiteiten met een informatieve, stimulerende meerwaarde komen in aanmerking voor een subsidie. Een nieuwe aanvraag moet iets toevoegen aan het bestaande aanbod van activiteiten. De activiteiten zijn voor en door studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen georganiseerd.

De commissie bestaat uit 5 studenten, waarbij de MFVN, BeGIN, FSR en SOOS vertegenwoordigd zijn. De studentassessor is voorzitter en tevens eindverantwoordelijke van de commissie.

In het onderstaande bestand staan alle gegevens en voorwaarden die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen doen.

Handleiding CVSV