Het Onderwijsmanagement Team ofwel OMT is verantwoordelijk voor het management van de onderwijsprogramma’s voor de studierichtingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Molecular Mechanisms of Disease en Tandheelkunde. De OMT’s bestaan uit docentleden en studentleden.

Er zijn vier OMT’s op onze faculteit:

  • OMT1   bachelor GNK/BMW
  • OMT2   master GNK
  • OMT3   BMS/MMD
  • OMTT   tandheelkunde

Onderwijs Management Team 1 (OMT-1)
Het OMT-1 zet zich in voor het verbeteren van de bachelorfase van Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde. Ze zijn vooral verantwoordelijk voor de regeltjes en logistiek achter de opleiding, zoals toetsplanningen, roostering, evaluaties en nog veel meer.

DocentledenStudentleden Overige leden 
Mw. dr. EJM Tanck (Voorzitter) Fleur Wopereis (GNK) Christianne Bijman (Student-Assessor)
Dr. A. Scharstuhl (Secretaris & Opleidingscoördinator)Else Snippert (GNK)
Dr. G. OlthuisHanna van Selm
(BMW)
Mw. dr. A.E. van Ede
Dr. J. Kraft
Jasmijn Terlouw (Studieadviseur)

Onderwijs Management Team 2 (OMT-2)
Het OMT-2 zet zich in voor het verbeteren van de masterfase van Geneeskunde. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere de evaluaties van het onderwijs en de coschappen. Daarnaast houden ze zich nu bezig met de aanpassing van de master van Geneeskunde.

De afgelopen maanden zijn we veel bezig geweest om het plan van de aanpassing van de master, dat veel abstracte begrippen betrof, concreet te maken. We hebben het vertaald naar concrete deelprojecten en op dit moment is er voor ieder deelproject een dedicated team opgesteld om daar de komende maanden mee aan de slag te gaan.

DocentledenStudentledenOverige leden 
Dr. O.R. Buyne (voorzitter)Mw. Jetske StamMw. dr. JC Dahlhaus-Booij (Secretaris) 
Dr. A.C. KappelleMw. Femke van de ZuidwindChristianne Bijman (Student-Assessor) 
Mw. dr. M. HogeveenBart Stuart
Mw. drs. J.H. SchievingMax Delfgou
Dr. A. M. Landstra
Drs. G. Welsem-Rennings (Studieadviseur)
Dr. A. Scharstuhl
Mw. dr. M.H.J. van de Pol
Dr. M. Immens

Contact:
Heb je nog vragen? Spreek dan de studentleden van het OMT2 aan of mail naar studentledenomt2.rha@radboudumc.nl.

Onderwijs Management Team 3 (OMT-3)

Het OMT-3 zet zich in voor het management van de Master Biomedical Sciences en Molecular Mechanisms of Disease. In het studiejaar 2017-2018 is er een nieuw mastercurriculum gestart, welke is ontwikkeld onder leiding van het OMT3. Tijdens die ontwikkeling heeft het OMT-3 het masterprogramma samengesteld en in samenwerking met alle docenten de inhoud ontwikkeld. Na elke module vindt er een evaluatie plaats tussen het OMT3 en de module-coördinator, dit om het onderwijs te blijven verbeteren. Ook de masterstages vallen onder de verantwoordelijkheid van het OMT3.

Het OMT3 kan niet zonder input van studenten die het masterprogramma volgen. Daarom wordt aan het begin van een periode per module een vertegenwoordiger aangewezen onder de studenten. Het is de taak van de vertegenwoordiger om problemen die zich voordoen tijdens een module, waar mogelijk samen met de coördinator op te lossen. Mochten die er samen niet uitkomen, kan het OMT-3 inspringen om tijdens een module lopende problemen op te lossen. Het OMT-3 is erg blij met (korte) feedback over de module om te gebruiken voor de evaluatie.

DocentledenStudentledenOverige leden 
Prof. dr. F.G.M. Russel (Vice-voorzitter)Marieke SlangewalChristianne Bijman (Student-assessor) 
Dr. H. VenselaarMargit Janssen
Dr. D. SchubertLotte Kleimeier
Dr. F. VegtKim van der Sanden
Dr. J. SchepensElif Ceren Saf
Dr. D. Drijkoningen (Secretaris BMS)Nika Stastny

Contact:
Mocht je problemen ondervinden tijdens je master, tijdens een module, een stage of andere activiteit, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de studentleden of mail naar omt-3.rha@radboudumc.nl

Onderwijs Management Team Tandheelkunde (OMT-T)
Het OMTT is verantwoordelijk voor het management van het onderwijsprogramma van de opleiding Tandheelkunde. OMT’s bestaan alleen maar op de Faculteit der Medische Wetenschappen en hebben voor een deel een functie die gelijk staat aan sommige Opleidingscommissies op andere faculteiten. Het OMTT is voor het onderwijs op Tandheelkunde één van de belangrijkste organen en is vooral een beslissend orgaan. Het OMTT behandelt de boekenlijsten, de roosters, de blokevaluaties, de inhoud van het curriculum en de onderwijsprogramma’s, en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs.

Het aanstellen van de studentleden gebeurt door middel van sollicitaties op het moment dat er een plek vrijkomt. De FSR zal deze sollicitaties afnemen. Studentleden zijn voor onbepaalde tijd aangesteld. Show 102550100 entriesSearch:

DocentledenStudentledenOverige leden 
Mw. S. van den BoschJosé KooloosMw. drs. R. Lindeboom (Secretaris) 
Drs. A. de Rijk (Vice-voorzitter) Bram SombekkeMw. drs. E. Borgesius (Adviseur) 
Drs. R. van der Horst
Mw. drs. S. van den Bosch 
Mw. A. van Boxtel
Dr. W. van der Sanden
Mw. D. Wijdeven

Contact
De studentleden van het OMT-T zijn te bereiken via het e-mailadres vicepraeses-tfv@radboudumc.nl