Wat is de Facultaire Studentenraad?
De Facultaire Studentenraad (FSR) is een gekozen studentenvertegenwoordiging op facultair niveau. De Faculteit Medische Wetenschappen bestaat uit vier opleidingen, namelijk Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en de master Molecular Mechanisms of Disease, welke worden vertegenwoordigd door de FSR der Medische Wetenschappen.
De FSR der Medische Wetenschappen houdt zich vooral bezig met zaken die breder zijn dan alleen de inhoud van de opleidingen, bijvoorbeeld met de faciliteiten op de faculteit. Alle studentleden van de FSR hebben ook zitting in de UMC-Raad. De UMC-Raad bestaat uit een groep van 24 mensen die advies geven (gevraagd en ongevraagd) over alles wat betrekking heeft op onderzoek en onderwijs binnen het Radboudumc. Zo wordt er onder andere gekeken naar de hooglerarenbenoemingen (geven ze wel genoeg onderwijs?), het onderwijs en examenreglement (OER), maar ook plannen van het Radboudumc op het gebied van internationalisering en ICT. De FSR vertegenwoordigt dus binnen het Radboudumc de studenten.

Onze speerpunten

– Verbouwingen op de Medische Faculteit: Recent zijn vele grote (ver)bouwzaken de vergadertafels gepasseerd en volgen er nog enkele kleinere aanpassingen. De FSR pleit voor een modern gebouw dat aansluit bij de principes van ons onderwijs. Dit betekent moderne werkplekken met ruimte voor overleg én studie in stilte.
– Faciliteiten op de faculteit: De faculteit moet goed aangepast zijn aan de verwachtingen van studenten. De FSR staat hierin voor moderne studievoorzieningen. Hierbij horen onder andere goed werkende computers, makkelijk toegankelijke (digitale) leermiddelen en een sterke ICT-afdeling voor het onderwijs.
– Aansluiting bij ziekenhuis, universiteit en landelijke ontwikkelingen: Onderwijs en patiëntenzorg worden steeds meer geïntegreerd, wat betekent in het ziekenhuis steeds meer onderwijs plaatsvindt. De FSR behartigt (en verdedigt) de belangen van studenten in overleggen over veranderingen (van organisatie tot financiering) in onderwijs, maar ook onderzoek en patiëntenzorg.Daarnaast hebben wij nauw contact met de USR (Universitaire Studentenraad) om aan te blijven sluiten bij de visie en voortgang van de Radboud Universiteit en blijven wij middels vertegenwoordiging in landelijke gremia als het IMS (interfacultair medisch studentenoverleg) en het BMSO (biomedisch studentenoverleg) op de hoogte van de nationale ontwikkelingen.
– De vernieuwde curricula: de aanpassing van het curriculum van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen heeft veel gebracht en mogelijk gemaakt voor studenten, maar er waren en zijn nog veel elementen om aan te werken. De FSR staat allereerst voor meer en duidelijkere communicatie richting studenten, een stabiele onderwijsorganisatie, voor onderwijsinnovatie (middels digitalisering en adequate docentprofessionalisering) en een passende inrichting wat betreft organisatie en evaluatie.

Functie:Naam:
VoorzitterLucas Bloo
Vice-voorzitterSigrid Blom
Student-lid DB UMC-raadShayan Pouragheli
PenningmeesterStef van Lieshout
Algemeen LidMaxime Chan
Algemeen LidNienke Nijman

Contact?
Heb je nog vragen of goede ideeën? Mail dan naar facultairestudentenraad@radboudumc.nl.