Wanneer je tijdens je studie geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie, dan is het belangrijk dat hier serieus en met respect voor de betrokken partijen mee omgegaan wordt. Het is hiervoor van belang dat je enkele stappen doorloopt.
De eerste stap is altijd het bespreken van het incident met je opleider, coördinator of stagebegeleider. Wanneer dit geen optie is of onvoldoende werkt neem je contact op met de vertrouwenspersoon.

Voor studenten is dit de vertrouwenspersoon van de RU: mevrouw R. Stuut. Zij is te bereiken e-mail (r.stuut@dsz.ru.nl) of telefoon (024-3612228)

Tijdens (zorg)stages en coschappen (in en rondom het Radbudumc) kunnen studenten zich wenden tot de vertrouwenspersoon van het Radboudumc, bereikbaar via vertrouwenspersoonamd@umcn.nl of telefonisch via 024-3655699

Meer informatie en details over de procedure zijn te vinden in het volgende bestand.