De examencommissie houdt zich bezig met het vaststellen van toetsuitslagen en het uitreiken van diploma’s. Daarnaast adviseren zij over de samenstelling van de OER en behandelen zij individuele verzoeken van studenten omtrent hun studieplan. Hierbij kun je denken aan regelingen rondom bijzondere omstandigheden, extra tentamentijd, etc.

De examencommissie komt maandelijks bij elkaar.  Een lijst met vergaderdata en uitreikingen vind je via deze link.

Wanneer je wilt dat jouw verzoek in een vergadering besproken wordt is het belangrijk deze schriftelijk 4 weken van te voren in te dienen. Dit doe je ofwel via een e-StIP bericht gericht aan de examencommissie van jouw studie, ofwel door een papieren brief in te leveren op het StIP ter attentie van Secretaris Examencommissie GNK/BMW/BMS/THK.
De examencommissie komt binnen 4 weken na de vergaderdatum op jouw verzoek terug.

Diploma aanvraag
Ben je binnenkort klaar met je propedeuse, bachelor of master? Vergeet dan niet tijdig je diploma aan te vragen; dit gaat namelijk niet vanzelf! Aanvragen kunnen gedaan worden via topdesk, mits al je studieresultaten in Osiris zijn opgenomen.

Onderwijs- en Examen Regeling (OER)
Op deze pagina vind je de OER van de bachelor Biomedische Wetenschappen.
Op deze pagina vind je de OER van de master Biomedical Sciences.

Op deze pagina vind je de OER van de bachelor Geneeskunde.
Op deze pagina vind je de OER van de master Geneeskunde.