Als studenten hebben we een verplichting om ons professioneel te gedragen en daar horen natuurlijk een paar gedragsregels bij.

Verplicht onderwijs
• Van het onderwijs in de leerlijn Professionaliteit is coaching verplicht en zijn een vastgesteld aantal SMP contacten verplicht.
• Voor de geneeskunde studenten wordt het contactonderwijs in de leerlijn PPG verplicht.
• Voor BMW studenten zijn verschillende onderdelen uit de leerlijn Research verplicht, dit staat per kwartaal aangegeven.
• In de overige leerlijnen is het onderwijs niet verplicht.

Aanwezigheidsregistratie
• De aanwezigheid bij contactonderwijs wordt geregistreerd.
• In je webdossier kun je eenvoudig voor elk onderwijsmoment waarbij de aanwezigheid wordt geregistreerd inchecken. 15 min voordat het onderwijsmoment start, is het zichtbaar in je webdossier en vanaf 5 min voor de start tot 30 min na aanvang kun je via de check in knop zelf je aanwezigheid registreren.
• In het geval van ziekte of andere redenen van verzuim dien je gebruik te maken van de verzuimregistratie die je ook kunt vinden in je webdossier. Je dient de reden van verzuim, het onderwijs dat je hierdoor denkt te missen en de vermoedelijke duur van het verzuim hierbij aangeven.

Professioneel gedrag en beroepsgeheim
• In jaar 1 hebben jullie al informatie gehad over het beroepsgeheim en hebben jullie een start gemaakt met jullie professionele ontwikkeling. Om deze belangrijke zaken meer kracht bij te zetten gaat elke student een individueel document opstellen waarin je vastlegt op welke manier jij je houdt aan het beroepsgeheim en hoe je laat zien dat je je professioneel ontwikkelt.

Algemene gedragsafspraken
• Je bent op tijd aanwezig bij onderwijs.
• Tijdens een hoorcollege of andere voordracht ben je stil.
• Tijdens contactonderwijs wordt niet gegeten.
• Het inpakken van tassen en inklappen van tafels gebeurt pas na afsluiting van het onderwijs.
• Je houdt je ten alle tijden aan het beroepsgeheim.
• Hoorcolleges worden opgenomen en zijn als weblecture via blackboard terug te kijken. Indien je aanvullende opnames of foto’s wil maken moet je hiervoor altijd toestemming vragen aan de docent.
• Tijdens onderwijs worden telefoons niet gebruikt om te bellen of berichten te versturen.

Als je vragen hebt
• Algemene vragen probeer je eerst zelf via de informatie op blackboard en de andere digitale systemen op te lossen.
• Vragen over het onderwijs of de organisatie van een kwartaal die niet digitaal te vinden zijn kunnen schriftelijk worden gesteld via de mailbox van het betreffende kwartaal (mailboxq#.rha@radboudumc.nl, zie blackboard).
• Inhoudelijke vragen over een specifieke module kun je stellen aan de betreffende modulecoördinator (contactgegevens via de studiecatalogus of blackboard).
• Heb je kwartaaloverstijgende vragen dan dien je die te stellen via het sturen van eStip (te vinden in je webdossier).
• Voor het mailen gebruik je alleen je student.ru.nl mailadres.

Patiëntendemonstraties en patiëntencontacten (SMP)
• Er worden geen weblectures gemaakt van patiëntendemonstraties en patiëntencontacten.
• Na afloop van demonstraties mag geapplaudisseerd worden als blijk van waardering.
• Na afloop van een SMP contact kun je de patiënt de hand schudden.
• Tijdens patiëntendemonstraties en contacten wordt niet gegeten en gedronken.
• Specifieke regels voor tijdens SMP zijn op blackboard terug te vinden.

Onderwijs in computerzalen (COO: computer ondersteund onderwijs)
• Studenten die geen onderwijs volgen dienen de zaal te verlaten als er een gepland onderwijsmoment is in een computerzaal.

Versturen van een mail
• Begin een mail met een professionele aanhef, dat wil zeggen geen ‘Hoi’, ‘Hey’ of iets dergelijks.
• Sluit een mail altijd netjes af.
• Verstuur een mail altijd met je studentenmail.

Voor overige gedragsregels en studenteninformatie, zie onderstaande bestanden.

Gedragscode Klinische VaardighedenStudent meets Patient, Onprofessioneel gedrag begeleidersSocial media