Opleidingscommissies

Wat is de opleidingscommissie?
De opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen hebben allebei hun eigen opleidingscommissie (OLC). De voornaamste taak van de OLCs is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor geven we gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur.  De OLCs vergaderen een keer per maand en bespreken dan allerlei zaken betreffende het onderwijs. Zo houden we ons bezig met de Onderwijs-en Examenregeling, onderwijsevaluaties, stages, toetsing, studie-en studentbegeleiding, de studeerbaarheid van de opleidingen en meer. Tevens zijn de OLCs bevoegd om de Raad van Bestuur te adviseren over het benoemen van hoogleraren van het Radboudumc.

De OLCs bestaan uit 6 docentleden, een secretaris en 6 studentleden. Zowel bachelor als master studenten kunnen zich verkiesbaar stellen tijdens de studentverkiezingen die ieder jaar in mei gehouden worden, de docenten worden benoemd.  Elke student vormt een koppel met een docent, die samen een bepaald onderwerp van de bachelor en/of de master in hun portefeuille hebben. Zij zijn met betrekking tot hun eigen onderwerp ook het contactpunt voor andere gremia en andere belanghebbenden.

Contact?
Heb je nog vragen, mail dan naar de OLC van jouw opleiding!
Geneeskunde: olc.gnk@soos-nijmegen.nl
Biomedische Wetenschappen: olc.bmw@soos-nijmegen.nl

 

Opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen

DocentledenStudentleden
Gerhard Zielhuis (voorzitter)Sanne Kluin
David Drijkoningen (secretaris)Joost Kleerebezem
Tanya BisselingTanguy Heesemans
Thijs Eijsvogels
Rick Greupink
Peep Stalmeier

Opleidingscommissie Geneeskunde

DocentledenStudentleden
Gert-Jan Scheffer (voorzitter)Daniel van Dartel
Marlou Hacfoort (secretaris)Monica Verkooijen
Ron HameleersIsa Witteveen
Corine HessMaarten Heuts
Marije HogeveenCeline van Latum
Gerald VervoortLinde Hoogendoorn
Maarten de Waal-Malefijt

Opleidingscommissie Tandheelkunde

Studentleden
Wouter Worms
Elisabeth Heezen
Guido Kielenstijn
Ester Brouwer
Neelke Colleman
Laura Beunk