Opleidingscommissies

Wat is de opleidingscommissie?
De opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen hebben allebei hun eigen opleidingscommissie (OLC). De voornaamste taak van de OLCs is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor geven we gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur.  De OLCs vergaderen een keer per maand en bespreken dan allerlei zaken betreffende het onderwijs. Zo houden we ons bezig met de Onderwijs-en Examenregeling, onderwijsevaluaties, stages, toetsing, studie-en studentbegeleiding, de studeerbaarheid van de opleidingen en meer. Tevens zijn de OLCs bevoegd om de Raad van Bestuur te adviseren over het benoemen van hoogleraren van het Radboudumc.

De OLCs bestaan uit 6 docentleden, een secretaris en 6 studentleden. Zowel bachelor als master studenten kunnen zich verkiesbaar stellen tijdens de studentverkiezingen die ieder jaar in mei gehouden worden, de docenten worden benoemd.  Elke student vormt een koppel met een docent, die samen een bepaald onderwerp van de bachelor en/of de master in hun portefeuille hebben. Zij zijn met betrekking tot hun eigen onderwerp ook het contactpunt voor andere gremia en andere belanghebbenden.

Contact?
Heb je nog vragen, mail dan naar de OLC van jouw opleiding!
Geneeskunde: geneeskunde.olc@gmail.com
Biomedische Wetenschappen: olc.bmw@soos-nijmegen.nl

 

Opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen

DocentledenStudentleden
Gerhard Zielhuis (voorzitter)Emmy Kok
David Drijkoningen (secretaris)Yasmin Leenderts
Tanya BisselingVeronique Peerbooms
Thijs EijsvogelsChristiaan Stuut
Rick GreupinkIris Verhoeff
Dirk SchubertMaaike ten Westenend
Peep Stalmeier

Opleidingscommissie Geneeskunde

DocentledenStudentleden
Gert-Jan Scheffer (voorzitter)Bas Blok
David Drijkoningen (secretaris)Emma Damen
Ron HameleersRianne Damhuis
Corine HessMyrthe Fehrmann
Marije HogeveenNoëlle Kruit
Gerald VervoortLisanne Loogman
Maarten de Waal-Malefijt

Opleidingscommissie Tandheelkunde

Studentleden
Laura Beunk
Elisabeth Heezen
Jan van Hooft
Guido Kielenstijn
Sophie Pijpers
Cem Wessels