Aanmoedigingsprijs voor bachelor geneeskunde studenten

Aanmelden voor deze prijs voor maandag 17 september 2018 per mail naar: secretariaat OMT-1, t.a.v. Mw. Y. van den Rijk, e-mail: Yvonne.vandenRijk-Cuper@radboudumc.nl

Aanvragen (uitsluitend digitaal) zullen worden beoordeeld door opleidingsdirecteur en/of examencommissie.

Prijzen worden uitgereikt door Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Uitreiking op maandag 26 november te Haarlem.

Beste student,

Heb jij in het studiejaar 2016/2017 of 2017/2018 je eerste studiejaar geneeskunde voltooid volgens de landelijke richtlijnen voor het aantal te behalen studiepunten? Heb je daarnaast een extra inspanning verricht in het werkveld van de geneeskunde met een relevante bijdrage aan een maatschappelijk thema? Bijvoorbeeld een initiatief of project, een (wetenschappelijke) publicatie, inzet als vrijwilliger, commissie, e.d. waarvan het resultaat van betekenis is in het maatschappelijk veld?

Meld je dan – vanaf nu – aan bij je bachelorcoördinator om in aanmerking te komen voor een Jong Talent Aanmoedigingsprijs van 500 Euro! De maatschappelijke prestatie kan in samenwerking met anderen zijn (geweest), zolang jij maar de kartrekker bent.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) stelt per opleiding geneeskunde één prijs beschikbaar.

Studenten die voldoen aan boven gestelde criteria kunnen zichzelf aanmelden bij de bachelorcoördinator van hun opleiding. Voordrachten kunnen uitsluitend door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken bachelorcoördinator of de opleidingsdirecteur worden ingezonden.

De voordrachten worden door gedelegeerden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen getoetst. De sluitingsdatum voor inzendingen is vastgesteld op 21 september 2018.

De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens de prijsuitreiking op maandagmiddag 26 november 2018 in het Hodshon Huis te Haarlem.

Voor informatie over ons volledige programma van prijzen en stipendia zie www.khmw.nl.

Aanmeldformulier

Prijzen en sponsoren 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × 4 =