↑ Return to Wachttijd coschappen

Wieke Klein Gebbink – Wetenschappelijk onderzoek

In de wachttijd van mijn coschappen heb ik een onderzoeksstage gedaan bij de afdeling Traumachirurgie in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. Een specialisme dat altijd mijn aandacht heeft getrokken en waar ik graag meer van wou leren. Het onderzoek dat ik hier heb uitgevoerd richtte zich op de vraag hoe goed ambulancepersoneel in kon schatten of een traumapatiënt een wervelfractuur had of niet bij patiënten die volgens het ambulanceprotocol geïmmobiliseerd binnen werden gebracht.

Beschrijf je dagelijkse werkzaamheden.
Tijdens de onderzoeksstage was ik voornamelijk bezig met het invoeren van allerlei data die de jaren eraan voorafgaand verzameld waren. Vanwege de beperkte duur van de stage (3-6 maanden) is het lastig om een compleet eigen onderzoek op te zetten van verzamelen van patiënten tot verwerken van statische gegevens. Je zult je dus of moeten beperken in de grootte van het onderzoek of inspringen op een reeds bestaande database. Uiteindelijk was ik zoals de meeste onderzoekers veel bezig met verwerken van data en het schrijven van mijn artikel, toch kun je vaak nog veel andere dingen inplannen om je dagen wat af te wisselen. Zo heb ik onder andere met de ambulance meegelopen en op de SEH en OK meegekeken.

Hoe heb je het geregeld?
Ik wou graag mijn onderzoekstage in een perifeer ziekenhuis doen, omdat daar de lijnen over het algemeen korter zijn en je meer in contact komt met patiënten en collega’s op de afdeling. Via een kennis kreeg ik het telefoonnummer van de directeur van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. Ik heb hem gebeld met het verhaal waar mijn interesses lagen en dit later via een mail mijn vraag wat concreter opgesteld. Hij heeft gelukkig de moeite genomen om mijn vraag door te spelen, waardoor ik bij de Trauma Onderzoeksgroep Gelre Apeldoorn (TOGA) terecht kwam.

Kost het veel moeite om dit te regelen? (vb. stellen ze eisen qua cijfers, niveau Engels, sollicitatieprocedure?) Hoe lang van te voren moet je het geregeld hebben om dit te kunnen doen?
Toen ik eenmaal in contact was met een van de arts-onderzoekers duurde het nog vrij lang (5 maanden) voordat al het papierwerk en het onderzoeksvoorstel gereed was om mee te doen aan het voorblok van de onderzoeksstage (CKO9). De tijd gaat vooral zitten in het maken van afspraken voor het regelen van feedback. Ik wou graag met het voorblok van september meedoen en heb in februari al contact gezocht met het ziekenhuis. Ook het afronden van het onderzoek kost weer veel tijd. Ondanks dat je er niet meer fulltime mee bezig bent, duurt het vaak nog een aantal maanden voordat je alle feedback op het eindverslag/artikel van de supervisoren verwerkt hebt.

Wat heb je allemaal geleerd van het onderzoek?
Van het onderzoek heb ik vooral geleerd om je pro-actief op te stellen. Vraag bijvoorbeeld of je dingen mag doen of bij interessante dingen mag meekijken. Vooral als je met een bestaande database werkt, moet je ook proberen een duidelijk beeld van de kliniek te krijgen en niet alleen met de data bezig te zijn. Het is daarnaast belangrijk ook om hulp te vragen als je er niet helemaal uitkomt met je onderzoek, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de statistische analyses.
Verder deed er zich bij mij de mogelijkheid voor om het resultaat van mijn onderzoek op het European Congress for Trauma and Emergency Surgery (ECTES) te presenteren. Een ervaring die me betere presentatievaardigheden en een aantal mooie contacten voor de toekomst heeft opgeleverd.

Wat heeft het voor een waarde voor de toekomst om op dat moment je onderzoek te doen?
Over het algemeen wordt de onderzoeksstage door de meesten niet als het leukste onderdeel van de studie gezien. Ik merkte dat onder de medestudenten met wie ik CKO9 had, vooral degenen die de meeste coschappen er al op hadden zitten er erg tegenop zagen om voor een aantal maanden weer wat minder klinisch bezig te zijn. Daarnaast is het natuurlijk een mooie mogelijkheid om die ‘verloren’ wachttijd op te vullen.

Wat zijn de kosten in tijd en geld om dit te kunnen doen?
De kosten zijn er eigenlijk nauwelijks. Je moet natuurlijk gedurende het onderzoek en de afronding wel ingeschreven staan bij de universiteit, maar verder waren er voor mij geen extra kosten. Zelfs de kosten van het congres kon ik volledig declareren bij de onderzoeksgroep.