Onderwijs Management Teams

Het Onderwijsmanagement Team ofwel OMT is verantwoordelijk voor het management van de onderwijsprogramma’s voor de studierichtingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Molecular Mechanisms of Disease en Tandheelkunde. De OMT’s bestaan uit docentleden en studentleden.

Er zijn vier OMT’s op onze faculteit:

  • OMT1   bachelor GNK/BMW
  • OMT2   master GNK
  • OMT3   BMS/MMD
  • OMTT   tandheelkunde

Onderwijs Management Team 1 (OMT-1)
Het OMT-1 zet zich in voor het verbeteren van de bachelorfase van Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde. Ze zijn vooral verantwoordelijk voor de regeltjes en logistiek achter de opleiding, zoals toetsplanningen, roostering, evaluaties en nog veel meer.
De studentleden van het OMT1 zijn Floor Schmeits (GNK), Max Delfgou (GNK) en Noraly Jonis (BMW). 

DocentledenStudentleden Overige leden
Prof. dr. FGM Russel (Voorzitter) Noraly Jonis (BMW) Dr. A Scharstuhl (Secretaris)
Mw. Dr. MHJ van de Pol (Vicevoorzitter) Trix de Vries (GNK)Stijn van der Velden (Student-Assessor)
Mw. dr. EJM Tanck
Dr. J.G.M. Kooloos
Mw. dr. A.E. van Ede

Contact:
Heb je nog vragen? Spreek dan de studentleden van het OMT1 aan of mail naar omt1@soos-nijmegen.nl of soos@radboudumc.nl

Onderwijs Management Team 2 (OMT-2)
Het OMT-2 zet zich in voor het verbeteren van de masterfase van Geneeskunde. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere de evaluaties van het onderwijs en de coschappen. Daarnaast houden ze zich nu bezig met de aanpassing van de master van Geneeskunde.

De afgelopen maanden zijn we veel bezig geweest om het plan van de aanpassing van de master, dat veel abstracte begrippen betrof, concreet te maken. We hebben het vertaald naar concrete deelprojecten en op dit moment is er voor ieder deelproject een dedicated team opgesteld om daar de komende maanden mee aan de slag te gaan.
De studentleden van het OMT2 zijn Lavinia Martis, Roos van Meggelen, Laura Schwering en Milly van Warenburg.

DocentledenStudentledenOverige leden
Mw. dr. MHJ van de Pol (Voorzitter) Lavinia MartisMw. dr. JC Dahlhaus-Booij (Secretaris)
Mw. dr. B van Bon Roos van MeggelenStijn van der Velden (Student-assessor)
Mw. dr. MB van Iersel Laura Schwering
Drs. BJJW SchouwenbergMilly van de Warenburg
Dr. A Scharstuhl
Mw. A. Landstra
Mw. N. Meijer
Mw. M. Morsink
Mw. J. Schieving

Contact:
Heb je nog vragen? Spreek dan de studentleden van het OMT2 aan of mail naar studentledenomt2.rha@radboudumc.nl.

Onderwijs Management Team 3 (OMT-3)
Het OMT-3 zet zich in voor het management van de Master Biomedical Sciences. In het studiejaar 2017-2018 is er een nieuw mastercurriculum gestart, welke is ontwikkeld onder leiding van het OMT3. Tijdens die ontwikkeling heeft het OMT-3 het masterprogramma samengesteld en in samenwerking met alle docenten de inhoud ontwikkeld. Na elke module vindt er een evaluatie plaats tussen het OMT3 en de module-coördinator, dit om het onderwijs te blijven verbeteren. Ook de masterstages vallen onder de verantwoordelijkheid van het OMT3.

Het OMT3 kan niet zonder input van studenten die het masterprogramma volgen. Daarom wordt aan het begin van een periode per module een vertegenwoordiger aangewezen onder de studenten. Het is de taak van de vertegenwoordiger om problemen die zich voordoen tijdens een module, waar mogelijk samen met de coördinator op te lossen. Mochten die er samen niet uitkomen, kan het OMT-3 inspringen om tijdens een module lopende problemen op te lossen. Het OMT-3 is erg blij met (korte) feedback over de module om te gebruiken voor de evaluatie.
De studentleden van het OMT3 zijn Maaike ten Westenend, Yasmin Leenderts, Joost Kleerebezem en Anoek Rooijakkers. 

DocentledenStudentledenOverige leden
Dr. R.E. Brock (Voorzitter)Anna WijenStijn van der Velden (Studentassessor)
Prof. dr. F.G.M. Russel (Vice-voorzitter)Joost Kleerebezem
Dr. W.J.A.J. Hendriks Anoek Rooijakkers
Dr. R.P. van RijSanne Kluin
Dr. D. Schubert
Dr. F. Vegt
Dr. J. Schepens
Dr. D. Drijkoningen

Contact:
Mocht je problemen ondervinden tijdens je master, tijdens een module, een stage of andere activiteit, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de studentleden of mail naar omt3@soos-nijmegen.nl

Onderwijs Management Team Tandheelkunde (OMT-T)
Het OMTT is verantwoordelijk voor het management van het onderwijsprogramma van de opleiding Tandheelkunde. OMT’s bestaan alleen maar op de Faculteit der Medische Wetenschappen en hebben voor een deel een functie die gelijk staat aan sommige Opleidingscommissies op andere faculteiten. Het OMTT is voor het onderwijs op Tandheelkunde één van de belangrijkste organen en is vooral een beslissend orgaan. Het OMTT behandelt de boekenlijsten, de roosters, de blokevaluaties, de inhoud van het curriculum en de onderwijsprogramma’s, en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs.

Het aanstellen van de studentleden gebeurt door middel van sollicitaties op het moment dat er een plek vrijkomt. De FSR zal deze sollicitaties afnemen. Studentleden zijn voor onbepaalde tijd aangesteld. De studentleden van het OMTT zijn Dieke Wijdeven en Ohlin Cremers.

DocentledenStudentledenOverige leden
Mw. S. van den BoschJosé KooloosMw. drs. R. Lindeboom (Secretaris)
Drs. A. de Rijk (Vice-voorzitter) Dieke Wijdeven Mw. drs. E. Borgesius (Adviseur)
Drs. R. van der Horst
Mw. drs. S. van den Bosch
Mw. A. van Boxtel
Dr. W. van der Sanden
Mw. D. Wijdeven

Contact
De studentleden van het OMT-T zijn te bereiken via het e-mailadres vicepraeses-tfv@radboudumc.nl (Ohlin Cremers).