↑ Return to Medezeggenschap

OMT-3

Wat is het OMT-3?
Het Onderwijs Management Team 3 (OMT-3) is één van de vijf Onderwijs Management Teams. Het OMT-3 zet zich in voor het management van de Master Biomedical Sciences.

In het studiejaar 2017-2018 is er een nieuw mastercurriculum gestart, welke is ontwikkeld onder leiding van het OMT-3. Tijdens die ontwikkeling heeft het OMT-3 het masterprogramma samengesteld en in samenwerking met alle docenten de inhoud ontwikkeld. Nadat een module heeft plaatsgevonden zal het OMT-3 de module samen met de coördinator evalueren om het voor de volgende editie te verbeteren. Ook de masterstages vallen onder de verantwoordelijkheid van het OMT-3.

Het OMT-3 kan niet zonder input van studenten die het masterprogramma volgen. Daarom wordt aan het begin van een periode per module een vertegenwoordiger aangewezen onder de studenten. Het is de taak van de vertegenwoordiger om problemen die zich voordoen tijdens een module, waar mogelijk samen met de coördinator op te lossen. Mochten die er samen niet uitkomen, kan het OMT-3 inspringen om tijdens een module lopende problemen op te lossen. Het OMT-3 is erg blij met (korte) feedback over de module om te gebruiken voor de evaluatie.

Contact?
Mocht je problemen ondervinden tijdens je master, tijdens een module, een stage of andere activiteit, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de studentleden of mail naar omt3@student.ru.nl.

 

Studentleden Docentleden
Jeroen van Doorn Dr. Rob Reuzel, voorzitter
Carolien Zeelen Prof. dr. Frans Russel, vice-voorzitter, opleidingsdirecteur BMW/BMS
Mirte Meijerink Dr. Kim Timmermans, secretaris
Dr. Jeroen Goossens
Dr. Peter Willems