↑ Return to Medezeggenschap

OLC-GNK

Wat is de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie geneeskunde heeft als taak het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs van geneeskunde. Ook geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur. In de OLC zitten 6 docenten en 6 studenten. De studenten worden jaarlijks verkozen bij de universitaire medezeggenschapsverkiezingen. Maandelijks vergaderen over onderwerpen zoals onderwijsevaluaties, ontwikkelingen in de vernieuwing van de master geneeskunde, internationalisering, de decentrale selectie. Als belangrijkste taak heeft de OLC GNK om zich jaarlijks te buigen over de onderwijs- examenregeling (OER) van geneeskunde en hier advies over uit te brengen. Jaarlijks worden er in mei studentenverkiezingen gehouden, waar de studenten Geneeskunde uit de bachelor en de master zich verkiesbaar kunnen stellen. De verkozen studenten mogen 1 jaar zitting nemen in de OLC Geneeskunde.

Contact?
Heb je nog vragen? Mail dan naar geneeskunde.olc@gmail.com.

 

Docentleden Studentleden
Gert-jan Scheffer, voorzitterLisanne Loogman
David Drijkoningen, secretarisRianne Damhuis
Marije HoogeveenNoëlle Kruit
Ron HameleersBas Blok
Gerald VervoortEmma Damen
...Myrthe Fehrmann
...

olc gnk 1718