↑ Return to Medezeggenschap

OLC-BMW

Wat is de opleidingscommissie?
De opleidingscommissie (OLC) is een wettelijk verplicht medezeggenschapsorgaan met als taak het controleren van het faculteitsbestuur. Elke studie heeft een eigen opleidingscommissie. De opleidingscommissie van BMW bestaat uit 6 docentleden en 6 studentleden. De studentleden worden elk jaar gekozen via de studentenverkiezingen. Wij vergaderen elke maand over verschillende zaken die ook jou aangaan. We geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken met betrekking tot het onderwijs. Wij praten over dingen waar jij ook belang bij hebt. Hierbij kun je denken aan de inhoud van het curriculum, de studeerbaarheid daarvan, de studie- en studentbegeleiding, de studiebelasting en de manier van toetsing. Ook houden wij ons bezig met de evaluaties van de kwartalen in het curriculum en de onderwijs- en examenregeling. Tevens zijn wij bevoegd de Raad van Bestuur te adviseren over de benoemingen van hoogleraren (professoren) van het Radboudumc.

Contact?
Heb je nog vragen? Mail dan naar ons op olc.bmw@soos-nijmegen.nl.

Docentleden Studentleden
Gerhard Zielhuis, voorzitter Yasmin Leenderts
David Drijkoningen, secretaris Iris Verhoeff
Dirk Schubert Christiaan Stuut
Rick Greupink Veronique Peerbooms
Peep Stalmeier Emmy Kok
Eddy Adang Maaike ten Westenend
Bas Schouwenberg

IMG_20170921_174046