↑ Return to Medezeggenschap

Jaarvertegenwoordiging

Wat is de jaarvertegenwoordiging?
De jaarvertegenwoordigers (JVT’ers) vormen een vrij autonome organisatie die gecoördineerd wordt vanuit het SOOS. De jaarvertegenwoordiging heeft als voornaamste doel om de problemen die spelen onder studenten te signaleren en door te spelen naar de juiste instantie. De jaarvertegenwoordiging overlegt om de week met de kwartaalcoördinatoren over de kwaliteit van de lopende kwartalen. Ook zijn zij betrokken bij de evaluaties aan het einde van de kwartalen.

Contact?
Heb je vragen? Loop dan de SOOS-kamer binnen en vraag naar Anne (GNK) of Meike (BMW). Je kunt vragen ook mailen naar de JVT’ers of naar jvtco@soos-nijmegen.nl.

Mailadressen van de JVT’ers:

Jaar 1:  – jvt1@soos-nijmegen.nl

 

Jaar 2 : – jvt2@soos-nijmegen.nl

    – jvtbmw2@soos-nijmegen.nl

    – jvtgnk2@soos-nijmegen.nl

 

Jaar 3:  – jvtbmw3@soos-nijmegen.nl

    – jvtgnk3@soos-nijmegen.nl

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Marinthe Meijer, BMW Nina van Lier, BMW Miriam Meijerhof, BMW
Celine van Latum, GNK Isa van der Werff, BMW Sietse Kiewiet, BMW
Quentin Marsman, GNK Nils Bakker, GNK Julian Lieverse, GNK
Julie Ürlings, GNK Pauline van Son, GNK Karlijn Verschroot, GNK
Isa Witteveen, GNK Lieke ter Steeg, GNK Daniël Ürlings, GNK