↑ Return to Medezeggenschap

FSR

Wat is de Facultaire Studentenraad?
De Facultaire Studentenraad (FSR) is een gekozen studentenvertegenwoordiging op facultair niveau. De Faculteit Medische Wetenschappen bestaat uit vier opleidingen, namelijk Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en de master Molecular Mechanisms of Disease, welke worden vertegenwoordigd door de FSR der Medische Wetenschappen.

De FSR der Medische Wetenschappen houdt zich vooral bezig met zaken die breder zijn dan alleen de inhoud van de opleidingen, bijvoorbeeld met de faciliteiten op de faculteit. Een zestal studenten van de FSR heeft ook zitting in de UMC-Raad. De UMC-Raad bestaat uit een groep van 24 mensen die advies geven (gevraagd en ongevraagd) over alles wat betrekking heeft op onderzoek en onderwijs binnen het Radboudumc. Zo wordt er onder andere gekeken naar de hooglerarenbenoemingen (geven ze wel genoeg onderwijs?), het onderwijs en examenreglement (OER), maar ook plannen van het Radboudumc op het gebied van internationalisering en ICT. De FSR vertegenwoordigt dus binnen het Radboudumc de studenten.

Onze speerpunten
• Careerservice: er wordt te weinig aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. De FSR is bezig met het opzetten van een careerservice, waar studenten bijvoorbeeld geholpen kunnen worden met het maken van een CV. Ook zal de careerservice kunnen helpen bij het organiseren van borrels en activiteiten om studenten in contact te laten komen met werknemers en alumni.
• Het nieuwe curriculum: er zijn nog veel ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe curriculum. Als FSR houden wij dit goed in te gaten en geven we advies en hulp waar nodig.
• Verbouwing Tandheelkunde: de FSR wil goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij tandheelkunde.
• Master BMW en Geneeskunde: op het gebied van de masters zal er ook een nieuw curriculum worden ontworpen. De FSR probeert zoveel mogelijk mee te denken.

Contact?
Heb je nog vragen of goede ideeën? Mail dan naar facultairestudentenraad@radboudumc.nl.

Voorzitter Nino Schoeber (GNK)
Vice-voorzitterWouter Worms (THK)
AgendacommissieJules Janssen Daalen (GNK)
CVSVRoos Prinssen (GNK)
Secretaris Bente van Vastenhoven (THK)
SollicitatiecommissieYasmin Leenderts (BMW)
SollicitatiecommissieDaniël van Dartel (GNK)
Algemeen lidBas Vreugdenhil (GNK)

  

 

foto fsr