Medezeggenschap

Via deze pagina maak je kennis met de overige medezeggenschapsorganen.

Jaarvertegenwoordiging
Student-Assessor
FSR
OLC-BMW
OLC-GNK
OMT-1
OMT-2
OMT-3

Organogram

Schematisch overzicht medenzeggenschap

View page »

Jaarvertegenwoordiging

Wat is de jaarvertegenwoordiging? De jaarvertegenwoordigers (JVT’ers) vormen een vrij autonome organisatie die gecoördineerd wordt vanuit het SOOS. De jaarvertegenwoordiging heeft als voornaamste doel om de problemen die spelen onder studenten te signaleren en door te spelen naar de juiste instantie. De jaarvertegenwoordiging overlegt om de week met de kwartaalcoördinatoren over de kwaliteit van de lopende kwartalen. Ook …

View page »

Student-Assessor

Wie is de Studentassessor? De assessor zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [ɑ’sɛsɔr] Verbuigingen: assessor|s, assessor|en (meerv.) Letterlijk: Bijzitter. Staat iemand terzijde, toegevoegd lid van het bestuur of moderamen. Zo, dan is jullie eerste vraag waarschijnlijk al beantwoord (Ik ben er inmiddels aan gewend geraakt dat nog steeds niemand weet wat ik nou precies doe na bovenstaande uitleg, …

View page »

FSR

Wat is de Facultaire Studentenraad? De Facultaire Studentenraad (FSR) is een gekozen studentenvertegenwoordiging op facultair niveau. De Faculteit Medische Wetenschappen bestaat uit vier opleidingen, namelijk Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en de master Molecular Mechanisms of Disease, welke worden vertegenwoordigd door de FSR der Medische Wetenschappen. De FSR der Medische Wetenschappen houdt zich vooral bezig met …

View page »

OLC-BMW

Wat is de opleidingscommissie? De opleidingscommissie (OLC) is een wettelijk verplicht medezeggenschapsorgaan met als taak het controleren van het faculteitsbestuur. Elke studie heeft een eigen opleidingscommissie. De opleidingscommissie van BMW bestaat uit 6 docentleden en 6 studentleden. De studentleden worden elk jaar gekozen via de studentenverkiezingen. Wij vergaderen elke maand over verschillende zaken die ook …

View page »

OLC-GNK

Wat is de opleidingscommissie? De opleidingscommissie geneeskunde heeft als taak het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs van geneeskunde. Ook geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur. In de OLC zitten 6 docenten en 6 studenten. De studenten worden jaarlijks verkozen bij de universitaire medezeggenschapsverkiezingen. Maandelijks vergaderen over onderwerpen zoals onderwijsevaluaties, …

View page »

OMT-1

Wat is het OMT-1? Het Onderwijs Management Team-1 (OMT-1) is een van de vier OMT’s. Er is een OMT voor de bachelor gezamenlijk, de master geneeskunde, de master BMW en als laatste tandheelkunde. Het OMT-1 zet zich in voor het verbeteren van de bachelorfase van Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde. Ze zijn vooral verantwoordelijk voor de …

View page »

OMT-2

Wat is het OMT-2? Het Onderwijs Management Team-2 (OMT-2) is een van de vier OMT’s. Het OMT-2 ze zich in voor het verbeteren van de masterfase van Geneeskunde. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere de evaluaties van het onderwijs en de coschappen. Daarnaast houden we ons nu bezig met de aanpassing van de master van Geneeskunde. …

View page »

OMT-3

Wat is het OMT-3? Het Onderwijs Management Team 3 (OMT-3) is één van de vijf Onderwijs Management Teams. Het OMT-3 zet zich in voor het management van de Master Biomedical Sciences. In het studiejaar 2017-2018 is er een nieuw mastercurriculum gestart, welke is ontwikkeld onder leiding van het OMT-3. Tijdens die ontwikkeling heeft het OMT-3 …

View page »