Extra coschap-plekken in 2021-2022

Beste Studenten,

Vanwege de COVID-pandemie hebben de coschappen in 2020 enkele maanden stilgelegen. Als gevolg hiervan zijn de wachttijden tussen het afronden van de bachelor en het starten met de klinische fase van de coschappen (cAIM) opgelopen.

Het onderwijsmanagementteam van de master (OMT-2) is druk bezig om extra coschapplekken te creëren om zo de wachttijden te verminderen.

Voor studiejaar 2021-2022 komt er de mogelijkheid om een klinisch coschap van 2 maanden te lopen voor aanvang van cAIM. Hiermee kun je dus de wachttijd met 2 maanden verkorten. Het zal gaan om een coschap generalistische zorg in de eerstelijn (Link naar meer gedetailleerde informatie over het coschap).

Eind oktober 2021 kan de eerste groep hiermee starten, daarna zal het coschap minimaal 4x/jaar worden aangeboden.

Elke student die een co-groep indeling heeft (startdatum cAIM) komt in aanmerking om aan dit generalistische coschap deel te nemen. Het coschap kan direct voorafgaand aan cAIM plaatsvinden, of bijvoorbeeld voor of na de onderzoeksstage, maar wel voor de start van cAIM.

De komende weken worden de details van dit coschap verder uitgewerkt en zal hierover informatie gedeeld worden via deze brightspace course en via de website van het SOOS.

We zijn verheugd deze mogelijkheid te kunnen bieden.

Vriendelijke groeten,

Onderwijsmanagementteam master geneeskunde