Update Grote SOOS mei

Op donderdag 31 mei heeft er een Grote SOOS vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn verschillende gremia van onze faculteit bij elkaar gekomen om de lopende zaken te bespreken. De belangrijkste punten hebben wij voor jullie samengevat.

Ten eerste wordt er hard gewerkt aan het programma, wat onze huidige Blackboard zal overnemen. Dit programma heet Brightspace en wij hebben gekeken naar de nieuwe demo hiervan op scorion. Het lijkt gebruiksvriendelijker en onze feedback op het programma zal verwerkt worden.
Daarnaast is er een bijeenkomst geweest waarbij er is vergaderd over de inrichting van professionaliteit. Het idee is om een plattegrond te maken met een duidelijk overzicht over bij wie studenten aan kunnen komen kloppen, wat betreft verschillende onderwerpen. Voor deze bijeenkomsten zouden zij graag een student erbij willen hebben die aan hen adviezen kan geven.
Ten derde vindt de beveiliging het vervelend dat studenten regelmatig opgesloten komen te zitten in de fietsenkelder op onze faculteit. Daarom dreigt deze dicht te gaan voor studenten, maar de FSR werkt er hard aan om deze toegankelijk te houden. Het is dus belangrijk dat men zich niet na sluitingstijd in de fietsenkelder bevindt.
Vanuit OLC BMW kregen wij te horen dat de visitaties voor BMW zijn afgerond en dat er een verbeterplan is opgesteld waar zij advies over zullen geven.

Tot slot komt er binnenkort nieuw meubilair voor op het studieplein met stopcontact aansluitingen.

Wij hopen jullie hiermee goed op de hoogte te hebben gesteld van de lopende projecten op de faculteit. Voor klachten, opmerkingen en andere vragen kunnen jullie altijd langs onze kamer komen op route 89!