«

Jan 25 2018

Student beurzen en prijzen

Als erkenning voor het vele werk dat studenten leveren, zijn er heel veel beurzen en prijzen te verdienen of winnen door studenten. Dit wordt onder andere georganiseerd door de faculteit, de universiteit of organisaties uit den lande.

Mocht je meer willen weten over een van beurzen of prijzen, kom dan vooral een keer langs op de SOOS-kamer.

Om jullie toch wat meer bekend te maken met deze prijzen en beurzen zal hieronder een lijstje komen met een aantal die nu lopende zijn:

beker

VSBfonds/uitleg VSBfonds Een beurs voor onderwijs of onderzoek in het buitenland (max 10.000 euro)

Radboudumc Masterprijs (deadline 1 feb): “Er is een Universitaire Studieprijs van € 1000 beschikbaar (één prijs voor het hele Radboudumc) en per studierichting (Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Molecular Mechanisms of Disease en Tandheelkunde) een Radboudumc Masterprijs van € 350. De commissie Radboudumc Masterprijzen zal ook een geneeskunde student, met een succesvolle onderzoeksstage in het buitenland, selecteren om voor te dragen voor de Professor Chris Gipsprijs.” (masterprijs.rha@radboudumc.nl)

Jong Talent Prijzen (deadline juni 2018): “De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken.
https://khmw.nl/jong-talent-prijzen-2017-young-talent-awards-2017/

De Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen (deadline juni 2018): “KHMW: drie prijzen van resp. 3.000, 2.000 en 1.000 euro), voor studenten die een onderzoeksverslag in de masterfase hebben geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat” https://khmw.nl/dr-saal-van-zwanenberg-scriptieprijs/

KNAW Van Walreebeurs (deadline 1 feb, 1juni en 1 okt): “Studenten geneeskunde die een wetenschappelijke presentatie op een buitenlands congres gaan geven, kunnen een aanvraag indienen voor een KNAW Van Walree beurs.” https://www.knaw.nl/nl/prijzen/subsidies/knaw-fonds-medische-wetenschappen/knaw-van-walree-beurs

Paul Sporken Prijs (deadline juni): “De Paul Sporkenprijs geeft deze aankomende wetenschappers de kans hun master thesis of afstudeeronderzoek te prese nteren als een artikel. Door Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek.” http://zorgethiek.nu/paul-sporken-essay-wedstrijd

Call for PhD proposals for master students (deadline oktober): “MSc students who have ambitions to perform their research as a PhD candidate are called to submit a research pre-proposal for ”. https://www.radboudumc.nl/en/research/academic-and-scientific-training/funding-and-support/radboudumc-funded-grants/master-phd-grants2