«

»

Apr 29 2015

Veranderingen binnen de organisatie van het SOOS en de medezeggenschap

Vanaf volgend jaar zal de organisatie van de SOOS veranderen. De leidraad is dat alle medezeggenschap (OLC, FSR, OMT, assessor) ook de naam ‘SOOS’ gaat dragen. SOOS wordt dus de naam van alle medezeggenschap. Tot nu toe zijn er altijd acht bestuursleden binnen ons bestuur geweest. Komend jaar zal dit aantal terug gaan naar vijf. Zij zullen het dagelijks bestuur van de SOOS op zich gaan nemen. Het bestuur zal gaan bestaan uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, jvt-coördinator BMW en jvt-coördinator GNK. De functie van de vicevoorzitter zal bekleed worden door het bestuurslid F&I van de MFVN. De voorlichtingscoördinatoren zullen voortaan niet meer tot de SOOS behoren maar er zal wel samenwerking met hen plaats vinden. Met deze veranderingen zal ook de SOOSinfo verdwijnen. Vanaf aankomend academisch jaar zul je berichten van de medezeggenschap namelijk gaan vinden in de MFVN-nieuwsbrief!

Om de communicatie binnen de medezeggenschap te verbeteren en de ontwikkelingen binnen het nieuwe curriculum in de gaten te houden, zullen de jvt-coördinatoren zitting nemen in het onderwijs management team 1. Omdat de structuur van het eerste jaar er anders uit zal zien, zullen alle learning communities een eigen vertegenwoordiger krijgen. Zij zullen uit hun midden drie jvt’s kiezen die de klachten en verbeterpunten zullen bundelen en doorgeven. De structuurverandering binnen de jvt zal alleen gelden voor de aankomende eerstejaars studenten.

Gaat de student hier hinder van ondervinden? Nee, integendeel! Door de betere intergratie van de medezeggenschapsorganen en de MFVN zal de medezeggenschap juist effectiever worden. Via deze website en de SOOS-pagina’s op social media blijft de medezeggenschap gewoon goed vindbaar.

Ben je benieuwd naar de verdere details? Kom dan vooral langs voor een praatje op de SOOSkamer.